Doprava ZADARMO pri nákupe nad 60€

Doprava ZADARMO pri nákupe nad 60€ 

Všeobecné podmienky súťaže

Vyhlasovateľ : Klaria spol, s.r.o., Železničný rad 6, 946 03 Kolárovo

Súťaž trvá : do dátumu, ktorý je súčasťou každého súťažného príspevku.

Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov s pobytom v Slovenskej republike. Do súťaže o ceny bude zaradená každá taká osoba, ktorá v termíne konania súťaže splní všetky podmienky účasti v súťaži, ktoré sú súčasťou každého súťažného príspevku na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb

Výherca v súťaži vyhráva nepeňažnú výhru, ktorej špecifikácia je súčasťou každého súťažného príspevku.

Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení súťaže.

Vyhlasovateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.

Výhry budú odovzdané v mieste prevádzky Klaria spol, s.r.o., Kostolné námestie 24, 946 03 Kolárovo. V prípade, že si výherca neprevezme výhru do 30 dní od jeho vyhlásenia, výhra prepadá a stráca na ňu nárok.

Po vzájomnej dohode ohľadom prepravných nákladov, je možné výhru odovzdať doručením na určenú adresu.

Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na sociálnych sieťach Facebook a Instagram v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email pre účely doručenia výhry.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať, prostredníctvom média, kde súťaž vyhlasoval.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook resp. Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah.

V Kolárove dňa 1.01.2022

Nákupný košík

Prihlásiť sa

Nemáte ešte účet?

Obchod
0 Zoznam želaní
0 Košík
Môj účet